Chirurgia

Zabiegi chirurgiczne z PRF

Staramy się w jak najlepszy sposób wykonywać naszą pracę, więc sięgamy do nowych rozwiązań jakie daje nam medycyna. Wprowadziliśmy możliwość wykorzystania komórek macierzystych, które znajdują się we krwi, tak aby przyspieszyć gojenie po zabiegach chirurgicznych, zwiększyć komfort pozabiegowy oraz pomóc w regeneracji tkanek.

PRF to fibryna bogatopłytkowa otrzymywana z krwi pacjenta, uzyskiwana po odwirowaniu i odpowiednim opracowaniu krwi pacjenta pobranej bezpośrednio przed zabiegiem chirurgicznym. Fibryna ta tworzy autogenną matrycę bogatą w czynniki wzrostu stymulującą wzrost i regenerację tkanki kostnej i tkanek miękkich.

Jakie są zalety PRF?

Liczne doświadczenia kliniczne potwierdzają, że PRF zawiera wszelkie niezbędne składniki do optymalnego gojenia – matrycę fibrynową, leukocyty, płytki krwi oraz krążące komórki macierzyste. Czynniki wzrostu zawarte w PRF (jako biomateriału), są stopniowo uwalniane i zdolne do przyspieszania procesów gojenia i regeneracji.

Dlaczego wykorzystuje się PRF w chirurgii stomatologicznej?

Fibrynę bogatopłytkową najczęściej stosujemy przy zabiegach implantacji, ekstrakcjach czy zabiegach regeneracji kości. Potwierdzono klinicznie, że PRF przyśpiesza proces gojenia, zmniejszając obrzęk, który mógłby wystąpić po zabiegu. PRF pozyskujemy z krwi pacjenta, dzięki czemu nie ma ryzyka odrzucenia go przez organizm, wystąpienia zakażenia krzyżowego czy wystąpienia reakcji alergicznej.

Przed zabiegami chirurgicznymi mamy możliwość uzyskać  PRF poprzez pobranie krwi do dedykowanej sterylnej fiolki, następnie w specjalnej wirówce fibryna bogatopłytkowa zostaje odwirowana.